Sochařské ztvárnění pomníku

Sochařské ztvárnění  Pomníku jezdecké srážky bylo z rozhodnutí předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 svěřeno akad. sochaři Petru Novákovi z Jaroměře, našemu přednímu specialistovi na plastiky koní, který je široké veřejnosti nejvíce známý jako autor jezdecké sochy prezidenta T. G. Masaryka v Lánech. Podrobnější informace o sochaři Petru Novákovi zde.

 str_-_pom_-_celnii  Ct.Košťál - Střezetice-sádra- WEB

                                       Model pomníku v měřítku 1:5                                Model pomníku v měřítku 1:1 (foto Ctibor Košťál)          

 

 str_-_krajina2

Předpokládané umístění pomníku v krajině u Střezetic

(další informace o umístění pomníku v krajině, včetně půdorysu atd. - ZDE)

Sádrový model pomníku v měřítku 1:1 vyrobený v listopadu 2012:

sad3_2

sad1_2  sad2_2

Hliněný model pomníku v měřítku 1:1 vyrobený v říjnu 2012:

1k1_-_1   1k1_-_2

1k1_-_3   1k1_-_4

1k1_-_5   1k1_-_6

Kompoziční studie jednotlivých částí pomníku v měřítku 1:3 na počátku roku 2012:

PICT0009   PICT0011

PICT0015   PICT0023

PICT0024   PICT0028

PICT0031   PICT0036

 

Model v měřítku 1:5 zhotovený sochařem Petrem Novákem na konci roku 2010:

 

str_-_pom_-_1   str_-_pom_2

 str_-_pom_3   str_-_pom_-_4

 str_-_pom_-_celni2   str_-_pom_-_rozp

 

 

Prvotní model z počátku roku 2010:

 

pom_1   pom_2  

pom_4   pom_5

 

Pomník je koncipován tak, aby co nejvěrněji zobrazil vzájemný důvěrný vztah mezi koněm a jezdcem na bitevním poli. Záměrně není zvolena žádná hrdinská póza ani bojové střetnutí, ale právě naopak okamžik, v němž jsou sice kůň i jezdec uprostřed bitevní vřavy, ale přesto je v ten okamžik tvořen jejich svět pouze jimi dvěmi. Je to okamžik, kdy se koně, který byl zraněn, shodil svého jezdce a sesul se na zem, snaží jeho pán-přítel opět zvednout na všechny čtyři a zachovat ho tak při životě. Jezdec se mu snaží pomoci vstát tak, že jej drží za hlavu a pomáhá mu tím spíše psychicky než opravdu fyzicky. Kůň je zde tak závislý na člověku, ale zároveň i člověk na koni, protože pouze ten mu umožní přežití - odjezd mimo bitevní vřavu. Zachycený okamžik je rozhodující chvílí pro oba, buď se koni podaří překonat bolest způsobenou zraněním a vstát, čímž zachrání život svůj i svého jezdce, nebo se mu to nepodaří a k záhubě jsou prabvděpodobně odsouzeni oba dva. Je to okamžik plný dramatičnosti a zároveň niterně blízkého vztahu obou tvorů, kteří jsou na sobě plně závislí...

Celá kompozice je sice dobovými doplňky (a především místem vybudování) zařazena právě ke srážce jízdy u Střezetic, jak však již bylo uvedeno (o ideovém záměru zde), jedná se ve velké míře o prostředek, jímž chceme právě prostřednictvím této dějinné události trvale připomenout velmi blízký a vztah koně a jezdce, kteří v bezprostřední závislosti jednoho na druhém trpěli ve všech válečných konfliktech minulých staletí a především tento pomník věnovat všem koním a jezdcům, kteří se z bitevních polí již nikdy nevrátili.

 

Jednání o sochařském ztvárnění pomníku vedlo předsednictvu Komitétu nejprve interně a později právě ve spolupráci s akad. sochařem Petrem Novákem od podzimu 2009. Definitvní podoba byla schválena na zasedání předsednictva Komitétu 16. ledna 2010 v Josefově, kde má shodou okolností svůj ateliér i P. Novák.

 

Novak_a_pomnik      str_-_novak_dilna

Akad. sochař Petr Novák a jeho model Pomníku padlých koní - vlevo prvotní model z ledna 2010, vpravo model 1:5 z počátku prosince 2010

 

nav_1   nav_2

nav_3   nav_4

Fotografie z jednání předsednictva Komitétu 1866 se sochařem Petrem Novákem o podobě pomníku (leden 2010)

 

Aktualizováno 7. 2. 2017 12:06