Seznam dárců

Všem, kteří přispěli na Pomník jezdecké srážky, bychom chtěli poděkovat za podporu a uvádíme je tedy v následujícím seznamu:

Karel Schwarzenberg

Václav Vydra, známý herec a milovník koní

Deníky Bohemia

Obec Střezetice

Město Jaroměř

Město Litomyšl

Statutární město Hradec Králové

Kavalerie Náchod, o.s.

Vojenský historický klub IR 18 Hradec Králové

Pejskar a spol., s.r.o.

Petr Novák

Jan Brzoň

Josef Votrubec

Jiří Synek

Roman Hrdina

Eva Pavlírová

Ivo a Irena Pencevovi

MUDr. Ernest Forgacov

Zdeněk Otruba

Vlastimil Grof

Václav Hradil

Vlasta Novotná

Václava Domsová

Miloslav Kuch-Breburda

Blanka Ježková

Miroslav Kučej

Dana Stránská

Alena Kopečná

František Krejčí

Jan Rybička

Věra Hladíková

Miroslav Malach

Pavel Daníček

Jiří Kořínek - Farma Nový Dvůr

MUDr. Jan Bláha

Andreas Krahn

Stanislav a Josef Bednářovi

Lenka Hamplová

Oldřich a Jiřina Širovi

Julius Borovský

Pavel Mrkvička

Šachový klub Lípa-Střezetice

Anonymní dárci ze Střezetic

Miroslav Kučera

Chornický železniční klub, z. s.

Alena Jarkovská

RNDr. Karel Pivnička

Vlastimil Trefný

Božena Vinšová

Pavel Hofmann

Miloslav Kroček

Zdeněk Bartoš

Věra Picková

František Procházka

Jarmila Kopecká

Pavel Rosa

paní Koutníková

Jan Čeněk

Helena Macková

Martin Barus

Zuzana Korsunová Neufus

Dita Laudová a Richard Bareš

Zemědělské družstvo Všestary

Jan Drahoňovský

Ota Kondelík

Jana Trejtnarová

Irena Vacíková

Zdeněk Vodička

Irena Vacíková

RNDr. Marie Pivničková

Václav Kosina

PharmDr. Sylva Píšová

Šárka Musilová

Jiří Vilím

Julius Borovský

Ing. Bohumil Špaček, CSc.

Drahoslav Misar

Mgr. Jiří Kučera

František Wiesner

Zdeněk Lochmann

Bublíkovi

Václav Kosina

Jaroslava Stejskalová

Ing. Jana Macháčková

Ivan Stolin

Aleš a Barbora Rambouskovi

Taťána Koubová

Petr Hudeček

Markéta Hýblová

Karel Ďiringer

Petr Hampl

Jana Sefzigová

Dana a Vladimír Vítovi

Jan Špelda

Jan Potůček

Petr Kakrda

Jiří Štěpánek, tenisté a Agrosem Stěžery

Viktor Blažek

Petr Nogol

a množství dalších neznámých dárců, které nebylo možné identifikovat (převážně se jedná o jednotlivce, kteří přispěli formou DMS či příspěvkem do pokladny Komitétu)

Aktualizováno 20. 1. 2017 15:26