Komitét 1866

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 je občanským sdružením, které se hlásí k tradicím ochrany památek z války roku 1866. Je přímým pokračovatelem „Spolku pro udržování válečných památek na bojišti Královéhradeckém v Hradci Králové“ i dalších zaniklých místních spolků s totožným zaměřením na území České republiky. Komitét 1866 byl založen v roce 1888 v souvislosti s tím, jak začal na bojišti u Hradce Králové vznikat co do rozsahu i kvality ojedinělý soubor vojenské funerální plastiky a zároveň se začalo ukazovat, že společné hroby padlých vojáků a několik desítek pomníků budou vyžadovat stálou péči. Po rozpadu Rakouska-Uherska činnost mnoha těchto spolků skomírá, definitivně jsou zrušeny a zakázány v 50. letech 20. století.

První valná hromada obnoveného Komitétu 1866 se uskutečnila 31. března 1990, kde byla schválena organizační struktura Komitétu 1866, platící s drobnými obměnami i dnes. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada, výkonným orgánem pak předsednictvo. Činnost současného Komitétu 1866 lze charakterizovat především jako péči o válečné hroby a s nimi spojenou popularizaci tohoto tématu.

 

Podrobnosti na www.1866.cz

 

Nejdůležitější akce realizované Komitétem 1866 v posledních letech

prosinec 2001   Zřízení internetových stránek Komitétu na Portálu 1866

únor 2002         Vydání publikace Průvodce po bojištích u Trutnova a Dvora Králové nad Labem

duben 2002      Zahájení práce na Generálním soupisu válečných hrobů a pomníků z roku 1866

květen 2002     Navázání spolupráce s mikroregionem „Bojiště 1866“ na Královéhradecku

3. 7. 2002        Slavnostní odhalení zrekonstruovaného pomníku 6. dělostřeleckého pluku v Nedělištích

srpen 2002       Zahájení prací na Koncepci rozvoje bojišť z roku 1866 v Královéhradeckém kraji

2002                Restaurování 20 pomníků na bojišti u Hradce Králové,4 pomníků na Náchodsku a 3 pomníků na bojišti jičínském

2003                Zahájení realizace projektu „VIA BELLI 1866“− budování naučných stezek po bojištích 1866

duben 2003      Zahájení oprav pomníků na Trutnovsku a Královédvorsku

září 2003          Vydání publikace ke 115. výročí založení „Komitét 1866 − péče o válečné památky v běhu staletí“

říjen 2003         Odhalení pomníku zakladateli Komitétu 1866 J. N. Steinskému na Chlumu

2004                Realizace projektu „Záchrana souboru 33 válečných hrobů a pomníků z roku 1866 na bojišti u Hradce Králové“ s přispěním dotace Ministerstva obrany ČR  Královéhradeckého kraje

červen 2004      Otevření naučných stezek na bojištích u Náchoda, České Skalice a Svinišťan

2005                Záchrana souboru 33 válečných hrobů a pomníků na bojištích Královéhradeckého kraje ve spolupráci s obcemi a Královéhradeckým krajem

červen 2005      Otevření naučné stezky na bojišti u Jičína

srpen 2005       Dokončení celkové rekonstrukce litinového pomníku 49. pěšího pluku v Čistěvsi

květen 2006      Dokončení celkové rekonstrukce vojenského hřbitova z r. 1866 v Novém Bydžově

červen 2006      Otevření naučné stezky v severní části bojiště u Hradce Králové

2. 7. 2006         Vzpomínkové oslavy 140. výročí bitvy u Hradce Králové

říjen 2006         Záchrana ústředního saského pomníku v Probluzi na Královéhradecku

červenec 2007  Otevření naučné stezky na Hořicku a Královédvorsku

2007                Rekonstrukce pomníku pěšího pluku č. 4 Hoch und Deutschmeister v Rozběřicích spolu se souborem dalších pomníků v Královéhradeckém kraji

2007                 Zapojení Komitétu do regionálních projektů „Rozvoj cestovního ruchu na česko−kladském pomezí“ a „Na pomezí Čech a Kladska − příhraniční spolupráce bojišť z roku 1866 s pevnostmi Srebrna Gora, Klodzko a Josefov“

říjen 2007          Dokončení celkové rekonstrukce Ossaria ve Kbelnici včetně restaurace deseti pomníků na přilehlém vojenském hřbitově

prosinec 2007   Kompletní obnova souboru 15 pomníků na bojišti u Kuřívod

2008                 Realizace prvních akcí financovaných prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ−PL 2007−13

2008                 Zahájení celkové rekonstrukce vojenského hřbitova u České Skalice, v první fázi restaurováno 17 pomníků

listopad 2008    Odhalení pomníku zakladatele Komitétu 1866 J. N. Steinského na jeho hrobě na Olšanských hřbitovech v Praze

2008                Obnova pomníku v Chrastavě u Liberce

prosinec 2008   Instalace prvních tabulí naučné stezky Mimoň – Boseň v severních Čechách

2009                Putovní výstava o prusko−rakouské válce „Via Belli 1866“ představena na šesti místech česko−polského pohraničí (Jičín, Ratibořice, Josefov, Trutnov, Srebrna Gora, Klodzko)

2009                Realizace tří projektů financovaných prostřednictvím EU: Oživení památek v česko−polském pohraničí, Kladské pomezí v zrcadle dějin, Historické rekonstrukce − společný turistický produkt v česko−polském pohraničí v celkové hodnotě 250 tis.

2009                Vydána kompletní sada průvodců po naučných stezkách

prosinec 2009   Dokončení budování naučné stezky Mimoň – Boseň v severních Čechách

2009                Generální oprava centrálního pomníku v Tovačově na Moravě

srpen 2010       Vydání průvodce po naučné stezce Mimoň – Boseň v severních Čechách

Aktualizováno 20. 1. 2017 15:26