Pomník jezdecké srážky u Střezetic

Panorama Stezetice - maly


Pomník jezdecké srážky u Střezetic byl slavnostně odhalen 1. července 2016.

Sedml let trvající úsilí Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. bylo završeno symbolicky při vzpomínkových akcích ke 150. výročí prusko-rakouské války.

Fotogalerie ze slavnostního odhalení pomníku.

Pomník byl v poslední fázi vybudován zejména z prostředků Ministerstva obrany a Královéhradeckého kraje. Základní jmění však vedle finančí Komitétu 1866 tvořily příspěvky obcí, spolků a mnoha fyzických osob, jimž bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat.

 

Aktuální informace včetně fotografií a dalších materiálů naleznete v záložce Co je nového?